Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie Nr 1230/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

21 kwietnia 2022, dodane przez: A.O. Zarządzenie Nr 1230/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie Nr 1230/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Zarządzenie Nr 1230/22