Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

25 kwietnia 2022, dodane przez: M.K Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu
grafika do wpisu: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu, średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022

Załącznik