Facebook Wieści z Ratusza

Raport o stanie gminy za 2021 rok

14 czerwca 2022, dodane przez: M.K Raport o stanie gminy za 2021 rok
grafika do wpisu: Raport o stanie gminy za 2021 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępny jest już raport o stanie Gminy Miasteczko Śląskie.

Można go przeczytać tutaj: https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/kategorie/54-raport-o-stanie-gminy/artykuly/1317-raport-o-stanie-gminy-za-2021-rok?lang=PL

Przypominamy, że podczas sesji w debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), składa do przewodniczącego rady miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (sesja odbędzie się 21 czerwca 2022 r.). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.