Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

BIOODPADY

7 lipca 2022, dodane przez: M.K BIOODPADY
grafika do wpisu: BIOODPADY

Przypominamy, że do brązowego pojemnika nie wolno wrzucać bioodpadów w dodatkowych workach z tworzywa sztucznego, nawet w workach ulegających biodegradacji.

  • Do brązowego pojemnika wrzucamy: warzywne i owocowe obierki i resztki, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, resztki jedzenia, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, trociny i korę drzew.
  • Do pojemnika na odpady nie wolno wrzucać: mięsa, kości oraz tłuszczów, ziemi, kamieni, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego oraz innych odpadów komunalnych.

Umieszczanie w pojemniku bioodpadów luzem, a nie w workach z tworzywa sztucznego umożliwia prawidłowy proces kompostowania oraz możliwość osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyclingu odpadów komunalnych.