Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

10 sierpnia 2022, dodane przez: M.K Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków
grafika do wpisu: Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało materiały, w których znajdują się informacje, dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków.

Komplet tych materiałów można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Witryna obejmuje informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.