Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Podsumowanie III Forum Oficerów Rowerowych Województwa Śląskiego

21 października 2022, dodane przez: M.K Podsumowanie III Forum Oficerów Rowerowych Województwa Śląskiego
grafika do wpisu: Podsumowanie III Forum Oficerów Rowerowych Województwa Śląskiego

W dniu 17 października 2022 roku odbyło się III Forum Oficerów Rowerowych Województwa Śląskiego w Ustroniu. Współorganizatorami wydarzenia była Aglomeracja Beskidzka, czyli Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Miasto Ustroń. W wydarzeniu wzięło udział ponad 85 pracowników samorządowych z całego województwa, przedstawiciele Śląskiej Rady Rowerowej, przedstawiciel Metropoli Górnośląsko - Zagłębiowskiej oraz przedstawiciele lokalnych samorządów i stowarzyszeń - w tym Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie Michał Skrzydło. Organizatorem wydarzenia był Piotr Kalisz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej. 

Więcej informacji na stronie: https://rowery.slaskie.pl/content/iii-forum-oficerow-rowerowych