Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Leśna Kraina Górnego Śląska - nabór 04/2020 i 05/2020

22 czerwca 2020, dodane przez: M.K Leśna Kraina Górnego Śląska - nabór 04/2020 i 05/2020
grafika do wpisu: Leśna Kraina Górnego Śląska - nabór 04/2020 i 05/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 04/2020 i 05/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Więcej informacji na temat naborów można znaleźć tutaj (kliknij):

- 04/2020- Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych,

- 05/2020- Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących.