Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

8 listopada 2022, dodane przez: M.K Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śl. z dnia 07.11.2022 r. M.6151.1.2022

na podstawie art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie

(j.t. Dz. U. Z 2022, poz. 1173 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację o:

terminie oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Tyskie Koło Łowieckie „KANIA” z siedzibą w Kaletach na terenie obwodu nr 89 TKŁ „KANIA”.

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia polowania

Rejon polowania

1.

05.11.2022 r.

sobota

9:00

Leśnictwo: Jędrysek, Lubocz, Mikołeska

2.

17.12.2022 r.

sobota

9:00

Leśnictwo: Jędrysek, Truszczyca

3.

14.01.2023 r.

sobota

9:00

Leśnictwo: Jędrysek, Lubocz, Mikołeska