Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Ważna informacja dotycząca nowelizacji ustawy o dodatku węglowym

9 listopada 2022, dodane przez: M.K Ważna informacja dotycząca nowelizacji ustawy o dodatku węglowym
grafika do wpisu: Ważna informacja dotycząca nowelizacji ustawy o dodatku węglowym

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że w celu interpretacji zapisów nowelizacji ustawy o dodatku węglowym, należy zwrócić się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska: infolinia dla obywatela: (+48) 222-500-136; e-mail: info@klimat.gov.pl.

Kwestia przyznania bądź odmowy dodatków pozostaje we właściwości organów gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. GUNB nie prowadzi postępowań w tym zakresie.

Ustawa o CEEB obowiązuje w niezmienionym brzmieniu i na chwilę obecną nie przewidujemy zmian systemowych. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji w funkcjonowaniu aplikacji będziemy Państwa niezwłocznie informować. Analizujemy zapisy nowelizacji pod kątem aplikacji i jeżeli zajdzie konieczność zmian systemowych, będą wdrażane z jednoczesnym informowaniem Państwa o ich obowiązywaniu.