Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Budżet partycypacyjny Powiatu Tarnogórskiego

23 czerwca 2020, dodane przez: M.K Budżet partycypacyjny Powiatu Tarnogórskiego
grafika do wpisu: Budżet partycypacyjny Powiatu Tarnogórskiego

22 czerwca 2019 roku Powiat Tarnogórski rozpoczął realizację V edycji budżetu partycypacyjnego, w ramach której każdy mieszkaniec Powiatu będzie mógł zarówno złożyć, jak i zagłosować na projekt, który ma zostać zrealizowany w roku 2021.

Przez sześć tygodni (22 czerwca – 3 sierpnia 2020) mieszkańcy powiatu tarnogórskiego mogą składać projekty, które zostaną zrealizowane w ramach przyszłego budżetu Powiatu. Tegoroczna kwota przeznaczona na budżet partycypacyjny wynosi 400 000 zł. Zarząd Powiatu podzielił ją na dwie pule tj.:  

  • 180 000 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn

oraz

  • 220 000 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy powiatu tarnogórskiego bez względu na wiek.

Tworząc projekt należy pamiętać, że musi się on mieścić w zadaniach własnych powiatu oraz spełniać zasadę ogólnodostępności, czyli zapewniać możliwość korzystania z efektów jego  realizacji w pełnym zakresie wszystkim mieszkańcom. Projekty mogą dotyczyć wielu obszarów tematycznych: edukacji i kultury, inwestycji drogowych, bezpieczeństwa, przestrzeni publicznej, pomocy społecznej, zdrowia, sporu i rekreacji czy ochrony środowiska. Ich realizacja powinna być zlokalizowane na nieruchomościach, do których Powiat posiada tytuł prawny do dysponowania.

Przy składaniu projektu należy również zwrócić szczególną uwagę na koszty szacunkowe zgłaszanej inwestycji czy też wydarzenia, których wartość szacunkowa nie powinna przekraczać środków przeznaczonych na budżet partycypacyjny.

Więcej informacji TUTAJ (kliknij).