Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Ogłoszenie w zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług

22 grudnia 2022, dodane przez: M.K Ogłoszenie w zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług
grafika do wpisu: Ogłoszenie w zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy  na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie autobusowym na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

 

 1. Podstawa prawna: 

Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1343).

 

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Miasteczko Śląskie, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8

REGON: 276258799; NIP: 6452502967

 

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:

 - na podstawie bezpośredniego zawarcia umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

 

 1. określenie rodzaju transportu: 

pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe;

 1. określenie sieci komunikacyjnej: 

przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Miasteczko Śląskie, dla której Burmistrz Miasta jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 

Nie wcześniej niż rok od publikacji niniejszego ogłoszenia. 

 

 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 

36 miesięcy

 

 1. Zmiana informacji: 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasteczko Śląskie,
 • tablica informacyjna w budynku siedziby Miasta Miasteczko Śląskie, - strona internetowa organizatora (www.miasteczko-slaskie.pl).

Ogłoszenie (kliknij)