Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

17 stycznia 2023, dodane przez: M.K Zaproszenie do wypełnienia ankiety
grafika do wpisu: Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaprasza mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania LGD, do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Gminie. Zwraca się również z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej funkcjonowania LGD w 2022 roku, która odnosi się m.in. do oceny pracy Biura LGD, realizowanych działań komunikacyjnych i wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą do doskonalenia jakości działań oraz dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Obie ankiety są anonimowe, w celu ich wypełnienia proszę kliknąć w podane poniżej linki. Odpowiedzi będą zbierane do 27 stycznia. Z góry dziękujemy za zaangażowanie!

Ankieta on-going (satysfakcja mieszkańców):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezYtyICxPZ4ef_x83Mx9un89PKLB0Q7STImG60SX6x7P4NDQ/viewform?usp=sf_link

Ankieta funkcjonowanie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc64g_xnnkmBfQHa6RCe29ecMjUDhLQRqGehPKph_gj7oPeHg/viewform?usp=sf_link