Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Konsultacje społeczne

18 stycznia 2023, dodane przez: M.K Konsultacje społeczne
grafika do wpisu: Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), projektu zmiany Uchwały Nr XXII/245/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

Link do konsultacji: https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl

Link do BIP: https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/kategorie/36-konsultacje/artykuly/1659-konsultacje-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-rady-miejskiej-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-miasteczko-slaskie-?lang=PL