Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej

17 maja 2023, dodane przez: M.K Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej
grafika do wpisu: Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej

28 lipca 2023 roku upływa VI kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory odbędą się 24 września 2023 roku. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 4 września 2023r.

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. 

Wszystkie informacje dotyczące wyborów można znaleźć pod adresem: www.sir-katowice.pl,

Wzory dokumentów  pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce „WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ”