Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Marki Lokalne poszukiwane!

25 maja 2023, dodane przez: M.K Marki Lokalne poszukiwane!
grafika do wpisu: Marki Lokalne poszukiwane!

Widząc jak dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy "Stwórzmy Razem Markę Lokalną" oraz "Marka Lokalna na BIS" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" na stałe wprowadziło certyfikowanie produktów i usług znakiem Marki Lokalnej - chodzi o usługi oraz produkty wysokiej jakości, nierozerwalnie związane ze swoim miejscem pochodzenia.

Do udziału w certyfikowaniu mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska": Ciasna, Herby, Pawonków, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Tworóg, Kalety, Miasteczko Śląskie, Zbrosławice, Wielowieś, Toszek, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice.

Stowarzyszenie dąży do tego, aby przyznawany przez nie Znak był gwarantem lokalności i wysokiej jakości produktów i usług. Dlatego też nadaje go na okres 2 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata, jeśli producent/usługodawca będzie dbał o jakość swojej oferty.

Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie https://lesnakrainalgd.pl/projekty/11/marka-lokalna . Zgłoszenia można składać do biura LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” do 31 maja: osobiście, pocztą lub mailem (biuro@lesnakrainalgd.pl).