Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym

29 maja 2023, dodane przez: M.K Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym
grafika do wpisu: Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym

Powiat Tarnogórski ponownie ubiega się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Certyfikat ten jest dowodem na stosowanie przez jednostki samorządowe w praktyce zasad wynikających z Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

ELoGE przyznawany jest tym gminom, powiatom i regionom w Europie, które działają zgodnie z określonymi przez Radę Europy 12 zasadami dobrego zarządzania.

Link do głosowania: Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (kliknij)

Dobrze działający samorząd to wyższa jakość życia mieszkańców!

Weź udział w badaniu i pomóż określić, czy Twój Samorząd działa według wskazanych wyżej 12 zasad!

www.frdl.org.pl/eloge
www.coe.int/good-governance
obypowtg2023.webankieta.pl/

Cały program oparty jest na 12 zasadach dobrego zarządzania w lokalnej administracji. Odznaczenie przyznawane jest na dwa lata.

Zapraszamy bardzo serdecznie do podzielenia się Państwa opiniami na temat działalności naszego urzędu. Wypełnienie ankiety powinno zająć od 5 do 10 minut. Państwa udział w badaniu jest niezbędny do prawidłowego złożenia wniosku.

Badanie jest anonimowe – nie ma możliwości identyfikacji odpowiedzi, których Państwo udzieliliście. Wyniki będą analizowane i prezentowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach.