Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Inicjatywa sołecka 2023

31 maja 2023, dodane przez: M.K Inicjatywa sołecka 2023
grafika do wpisu: Inicjatywa sołecka 2023

22 maja 2023 radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.

Z powiatu Tarnogórskiego do udziału w konkursie zostały zakwalifikowane trzy sołectwa, w tym dwa działające na terenie gminy Miasteczko Śląskie. Sołectwo Bibiela, które będzie realizowało zadanie pn. „Zakup oświetlenia solarnego na plac zabaw” oraz Sołectwo Żyglin-Żyglinek z zadaniem pn.: „Modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw w sołectwie Żyglin-Żyglinek”.

Zadania zrealizowane na terenie sołectwa Bibiela oraz Żyglin-Żyglinek będą współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego oraz Gminy Miasteczko Śląskie.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy!