Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Wirtualny przegląd zwolnionych lokali mieszkalnych

25 marca 2020, dodane przez: A.O. Wirtualny przegląd zwolnionych lokali mieszkalnych
grafika do wpisu: Wirtualny przegląd zwolnionych lokali mieszkalnych

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami m.in. w zakresie organizowania wydarzeń związanymi ze zgromadzeniami większej ilości osób - Gmina Miasteczko Śląskie proponuje wnioskodawcom oczekującym na najem lokalu mieszkalnego przeprowadzenie wirtualnego przeglądu zwolnionych lokali mieszkalnych. Ta forma przeglądu umożliwi sprawne zasiedlanie zwolnionych mieszkań w obecnej sytuacji. W ogłoszeniu o zwolnionym lokalu podana zostanie data, do której można dokonywać wirtualnego przeglądu i wyrazić ewentualną wolę najmu przedmiotowego mieszkania przez wnioskodawcę. Wyrażenie woli najmu lokalu mieszkalnego następuje poprzez przesłanie na adres e-mail: budynki@miasteczko-slaskie.pl informacji o chęci najmu.

Procedura wyłonienia najemcy pozostaje bez zmian. Szczegółowe informacje o zwolnionych lokalach mieszkalnych będą
zamieszczane na stronie https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/w zakładce „Mieszkaniowy zasób gminy".