Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Izby Pamięci”

4 sierpnia 2023, dodane przez: M.K Nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Izby Pamięci”
grafika do wpisu: Nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Izby Pamięci” Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłosił nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Izby Pamięci” realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadaniem programu jest wsparcie finansowe i merytoryczne działań organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury szczebla gminnego mających na celu utworzenie lub rozwój izb pamięci o zasięgu lokalnym. Program realizowany jest w formule dwuetapowej:

- etap I – zgromadzenie i opracowanie zbiorów oraz przygotowanie koncepcji wystawy stałej,

- etap II – stworzenie wystawy stałej oraz przygotowanie programu działania izby (skierowany wyłącznie do beneficjentów I etapu).

Beneficjenci I etapu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach, podczas których eksperci z muzeów i instytucji pamięci udzielą im wsparcia z zakresu zabezpieczania i ewidencji zbiorów oraz realizacji wystaw i prowadzenia działań edukacyjnych. Będzie to także forum prezentacji dobrych praktyk przez organizacje, które już zrealizowały podobne projekty i prowadzą izby pamięci. Ta część programu zostanie przygotowana we współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, którego przedstawiciele podzielą się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu „Ocalone dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”.

MINIMALNA KWOTA WNIOSKOWANA (etap I): 20 000 zł

MAKSYMALNA KWOTA WNIOSKOWANA (etap I): 50 000 zł

W naborze do I etapu programu nie są wymagane załączniki. Zachęcamy do składania wniosków.

Termin naboru do dn. 15.08.2023r.

Więcej informacji oraz regulamin programu dostępne na stronie internetowej: https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/izby-pamieci