Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

4 września 2023, dodane przez: M.K Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 11 września 2023 r. o godz. 14:30.

 1. Otwarcie obrad.
  • stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2023 r. 
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 4. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Miasteczku Śląskim.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 8. Wolne wnioski i informacje. 
 9. Zakończenie obrad.