Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

20 listopada 2023, dodane przez: M.K Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 14:30

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 1. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,            
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 
 6. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
 8. Interpelacje i zapytania radnych. 
 9. Wolne wnioski i informacje. 
 10. Zakończenie obrad.