Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie o terminach polowań

12 grudnia 2023, dodane przez: M.K Obwieszczenie o terminach polowań
grafika do wpisu: Obwieszczenie o terminach polowań

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śl. z dnia 11.12.2023 r. M.6151.5.2023

Na podstawie art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. Z 2023, poz. 1082 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o:

terminie oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024, organizowanych przez Koło Łowieckie Gronostaj Katowice na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec w obrębie obwodu łowieckiego nr 88.

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia polowania

Rejon polowania

1.

23.12.2023 r.

sobota

9:00

Leśnictwo: Mieczysko, Kolonia, Imielów

2.

13.01.2024 r.

sobota

9:00

Leśnictwo: Mieczysko, Kolonia, Imielów