Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

15 grudnia 2023, dodane przez: M.K Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 22 grudnia 2023 r. o godz. 12:00

 1. Otwarcie obrad.
 • stwierdzenie quorum
 1. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2023 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
 • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • sprawozdanie Burmistrza Miasta,          
 • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 1. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 2. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2024-2028.
 5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2024 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych  wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Miasteczko Śląskie.
 9. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2024 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I kwartał 2024 roku.
 11. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na I kwartał 2024 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na I kwartał 2024 roku.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.