Facebook YouTube

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

21 kwietnia 2020, dodane przez: A.O. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie" w wersji elektronicznej dostępny jest pod adresem: https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?a=4381