Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasteczka Śląskiego

5 marca 2024, dodane przez: M.K Rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasteczka Śląskiego
grafika do wpisu: Rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasteczka Śląskiego

Gmina Miasteczko Śląskie przystąpiła do projektu „Rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasteczka Śląskiego”, w ramach którego Mieszkańcom zostaną udzielone granty na wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Planowane wsparcie wyniesie 3 230 000,00 zł.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny, aby mogli Państwo odpowiednio przygotować się do naboru, który będzie ogłoszony prawdopodobnie w IV kwartale 2024 roku, w szczególności:

- uregulować ewentualne zadłużenie względem Gminy Miasteczko Śląskie (podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za śmieci, zajęcie pasa drogowego),

- uregulować stan prawny nieruchomości - o udzielenie grantu będą mogli ubiegać się Mieszkańcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego; jeżeli dana nieruchomość posiada kilku właścicieli lub współużytkowników wieczystych, deklaracja udziału w projekcie musi być podpisana przez wszystkie te osoby albo przez pełnomocnika,

- dla budynków położonych w strefie objętej ochroną konserwatorską wymagana będzie opinia konserwatorska albo zgoda konserwatora zabytków albo prawomocne pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy,

- ostatecznie zakończyć budowę domów mieszkalnych - granty nie będą przyznawane dla budynków w budowie.