Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Informacja na temat wycinki drzew przy ul. Karpackiej

11 kwietnia 2024, dodane przez: M.K Informacja na temat wycinki drzew przy ul. Karpackiej
grafika do wpisu: Informacja na temat wycinki drzew przy ul. Karpackiej

Informujemy, że wycinka drzew w rejonie ulicy Karpackiej w Miasteczku Śląskim odbywa się na terenach leśnych. Organem właściwym do wydania zgody na wycinkę drzew oraz uprawnionym do kontroli czy decyzja jest prawidłowo wykonywana jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 

Urząd Miasta w Miasteczku Śląskim nie wydał decyzji na wycinkę drzew na przedmiotowym terenie.