Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

12 kwietnia 2024, dodane przez: M.K Porządek obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00

  1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum.

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2024-2028.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
  3. Zakończenie obrad.