Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Wspólne sprzątanie gminy

27 kwietnia 2019 r. w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Światowym Dniem Ziemi – Gmina Miasteczko Śląskie przy współpracy z Radą Dzielnicy Żyglin – Żyglinek, Radami Sołeckimi Brynicy i Bibielii, Stowarzyszeniem „Góra Jerzego" i mieszkańcami Naszej Gminy zorganizowała akcję pn. „WSPÓLNE SPRZĄTANIE GMINY”.    

Celem kampanii było tworzenie pozytywnego wizerunku Gminy i jej Mieszkańców poprzez dbałość o czystość i porządek oraz środowisko naturalne. W ramach akcji zlikwidowane zostały „dzikie” wysypiska śmieci oraz zbierane były odpady zalegające na drogach, chodnikach, ulicach, skwerkach, w przydrożnych rowach.

W akcję sprzątania zaangażowali się mieszkańcy Naszej Gminy, dzieci, młodzież, sołtysi, radni,  urzędnicy, przedstawiciele Rady Dzielnicy, strażacy i członkowie Stowarzyszenia „Góra Jerzego”, łącznie prawie 60 osób.

Podczas przeprowadzonej akcji zebrano około 9 m3 śmieci. Była to również okazja do integracji i wspólnego działania na rzecz Gminy. Każdy z uczestników kampanii otrzymał sadzonkę krzewu ozdobnego oraz miniksiążeczkę kucharską z zasadami prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Koszt przeprowadzenia akcji wyniósł 1.600,00 zł, natomiast wysprzątanie takiej ilości odpadów przez specjalistyczną firmę kosztowałoby Gminę około 4.400,00 zł.

Jako mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie pokazaliśmy, że zależy nam na estetyce miasta i wszyscy chcemy, aby Nasza Gmina kojarzyła się z porządkiem i czystością.

Gorąco dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji i zapraszamy ponownie jesienią!