Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Leśną Rajzą na Pasieki

Zatopiona Kopalnia Bibiela oraz powstały po niej zespół barwnych stawów zwanych Pasiekami. Pozostałości budynków i hałdy górnicze w rdzawych kolorach. To magiczne miejsce, które 13 września odwiedziliśmy w ramach wycieczki rowerowej Leśną Rajzą na Pasieki!