Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania, osiągniętych poziomach i punktach selektywnej zbiórki odpadów

 

I N F O R M A C J E

DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE MIASTECZKO ŚLĄSKIE NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY  O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasteczko Śląskie

1

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

2

ALBA Ekoplus Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

4

TomZłom Tomasz Gacek ul. Lesna 4, 42-610 Miasteczko Śląskie

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów

komunalnych przeznaczonych do składowania

1

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne Zawadzkie, 47-126 Kielcza

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec

3

PKW Górna Odra Sp. z o.o. Składowisko Odpadów w Tworkowie ul. Dworcowa, Krzyżanowice,  47-451 Tworków

4

COFINCO Poland Sp. z o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowani

 

Osiągnięty w 2023 r. poziom recyklingu,

przygotowania do

ponownego użycia      i recyklingu

Osiągnięty w 2023 r. poziom

ograniczenia masy odpadów

komunalnych ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania  

Osiągnięty w 2023 r.

poziom składowania odpadów komunalnych

Gmina Miasteczko Śląskie

27,65

21,86

31,71

Remondis Tarnowskie Góry

Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3

42-600 Tarnowskie góry

(umowa)

 

31,95

21,97

27,25

Remondis Tarnowskie Góry

Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3

42-600 Tarnowskie Góry

16,00

23,29

38,63

ALBA Ekoplus Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

20,00

 

4,82

 

25,88

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław

Olejarczyk

Wola Jachowa 94A

26-008 Górno

 

25,61

 ---

 

10,33

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miasteczko Śląskie

Gmina Miasteczko Śląskie

ul. Rynek 8

42-610 Miasteczko Śląskie

(prowadzący Punkt - posiadacz odpadów komunalnych)

 

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3 42-600 Tarnowskie Góry

(przejmujący, transportujący i zagospodarowujący odpady komunalne)

 

Adresy Punktów:

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Przyjaźni 2a, 42-610 Miasteczko Śląskie

(Żyglinek)

 

czynny:

  1. w środy:
  • w okresie letnim od kwietnia do września w godzinach od 10.00 do 17.00
  • w okresie zimowym od października do marca w godzinach od 10.00 do 16.00
  1. w soboty: w godzinach od 8:00 do 12:00

 

(w ramach PSZOK odbierane są następujące odpady komunalne: bioodpady (trawa, liście, gałęzie), tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, metal, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie infekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek).

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3

42-600 Tarnowskie Góry

 

Adres Punktu:

42-610 Miasteczko Śląskie ul. Przyjaźni 2a

 

Wykaz punktów zbierania odpadów

folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie gminy

 

1

    NEW ENERGY CIESZYN ul. Przemysłowa 23, 43-426 Cieszyn