Facebook YouTube

Wykaz podmiotów, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 

Wykaz podmiotów,

które uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie

- art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

L. p.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Teren objęty zezwoleniem

  1.  

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

ul. Kaszubska 2

 

 

 

 

 

Gmina

Miasteczko Śląskie

  1.  

KAMRA – TRANS Sp. J. Wiktor i Rafał Kamińscy

42-674 Zbrosławice

ul. Fabryczna 9A

  1.  

Andrzej Frączek – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

42-625 Ożarowice

ul. Stawowa 10

  1.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Opolska 51

  1.  

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

03-044 Warszawa

ul. Płochocińska 29

  1.  

WC Serwis Sp. z o.o.

41-800 Zabrze

ul. Pod Borem 10

  1.  

DIXI Sp. z o.o.

04-429 Warszawa

ul. Magenta 142

  1.  

mToilet Sp. zo.o.

 

03-213 Warszawa

Ul. Odlewnicza 3