Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Wykaz podmiotów, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 

Wykaz podmiotów,

które uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie

- art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

L. p.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Teren objęty zezwoleniem

1.

KAMRA – TRANS Sp. J. Wiktor i Judyta

Kamińscy

 

42-674 Zbrosławice ul. Fabryczna 9A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasteczko Śląskie

 

 

 

2.

Andrzej Frączek – Wielobranżowe

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

 

42-625 Ożarowice ul. Stawowa 10

3.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

NIP 6451905456

42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 51

4.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

 

03-044 Warszawa ul. Płochocińska 29

5.

WC Serwis Sp. z o.o.

 

41-800 Zabrze ul. Pod Borem 10

6.

mToilet Sp. zo.o. 

 

03-213 Warszawa

Ul. Odlewnicza 3

7.

Maciej Moszoński MAN – TRANS

 

42-680 Tarnowskie Góry ul. Laryszowska 5c

8.

Marceli Jagusiak PPHU „MARCELI”

 

42-625 Ożarowice ul. Transportowa 5

9.

Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjno-Handlowe EKOROBUD s.c.

Jan Wróbel, Werner Drzyzga

 

41-940 Piekary Śląskie

Ul. Bytomska 145