Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Jak prawidłowo segregować

Segregacja odpadów nie jest czynnością trudną. Wymaga jedynie minimalnego zaangażowania i wyrobienia w sobie codziennego nawyku, przez co w prosty sposób można również zmniejszyć ilość odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych

TWORZYWA SZTUCZNE

(metale i tworzywa sztuczne)

ŻÓŁTY pojemnik lub worek

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

Plastikowe i zgniecione butelki po napojach, nakrętki, puste i zgniecione aluminiowe puszki po napojach, puszki po żywności, puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości, worki foliowe i opakowania, kartoniki po napojach mlecznych i mleku tzw. Tetrapack, metale kolorowe, złom żelazny

 

Przykład: reklamówki i torby foliowe, opakowania po żywności, plastikowe doniczki, plastikowe butelki i baniaki, opakowania po kawie, słodyczach, chipsach, puszki po napojach, puszki stalowe, opakowania z folii aluminiowej, plastikowe i metalowe zakrętki, kapsle, kartony po napojach (Tetrapack)

 

PAMIĘTAJ!

Wrzucamy opakowania bez zawartości

Butelek i pojemników  z zawartością, opakowań i butelek po olejach, smarach i płynach chłodniczych, opakowań    po nawozach i środkach ochrony roślin, puszek po farbach i lakierach, zabawek, sprzętu AGD i RTV, plastikowych mebli oraz jednorazowych naczyń, styropianu

PAPIER I TEKTURA

NIEBIESKI pojemnik lub woreka

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

Gazety, czasopisma i ulotki, stare zeszyty i książki, papier szkolny i biurowy, tekturę i kartony, papierowi torebki, papier pakowy

 

PAMIETAJ!

usuń elementy metalowe i części plastikowe,

wyrzucaj opakowania papierowe i tekturowe bez zawartości,

opakowania kartonowe i tekturowe należy poskładać zmniejszając ich objętość

Tłustego lub zabrudzonego papieru, papieru woskowanego, kalek technicznych i papieru samokopiującego, papieru termicznego i faksowego, papieru z folią, tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie itp., pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych

SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE

ZIELONY pojemnik lub worek

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

Butelki i słoiki po napojach i żywności ze szkła białego  i barwionego bez kapsli i nakrętek, inne szklane opakowania ze szkła białego i barwionego

np.: po kosmetykach

 

PAMIETAJ!

Nie tłucz szkła przed wyrzucaniem do pojemnika,

Wrzucaj opakowania szklane bez zawartości.

Ampułek i opakowań po lekarstwach, świetlówek i żarówek, szkła żaroodpornego, szyb okiennych, samochodowych  i luster, ceramiki, porcelany, fajansu, szkła zbrojonego, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, witraży

ODPADY (BIO)

ZIELONE I BIODEGRADOWALNE

BRĄZOWY pojemnik

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

Obierki, odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, liście i chwasty, drobne gałązki, skoszoną trawę, kwiaty balkonowe, ogrodowe i cięte

 

PAMIĘTAJ:

Odpady zielone należy w pierwszej kolejności poddawać kompostowaniu

Kości zwierząt i ich odchodów, ziemi i kamieni, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, innych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych

ODPADY ZMIESZANE

CZARNY pojemnik

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

Odpady komunalne nie podlegające segregacji np. porcelanę i fajans, tekstylia, odpady higieniczne (waciki, podpaski, pieluchy), kości zwierzęce, zimny popiół,

Przykład: płyty CD i długopisy, rękawiczki lateksowe, tubki po pastach, znicze z zawartością wosku i świece, zepsute zabawki

 

PAMIĘTAJ!

Do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy odpadów podlegających selektywnej zbiórce

Zużytych akumulatorów i baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, opon samochodowych, odpadów wielkogabarytowych, gruzu betonowego itp.