Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie"

Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Śląskiej oraz montaż odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne).

Przedsięwzięcie obejmuje:

  • Termomodernizację, modernizację oświetlenia, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację CO i CWU w budynku MOPS przy ul. Staromiejskiej 8
  • Termomodernizację oraz modernizację oświetlenia Ratusza przy ul. Rynek 8

Celem Projektu jest:

  • poprawa stanu technicznego obiektów,
  • redukcja CO2,
  • racjonalizacja zużycia energii,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego,
  • ograniczenie kosztów ogrzewania i utrzymania obiektów,
  • poprawa świadomości społeczności lokalnej korzystającej z obiektów w zakresie działań niskoemisyjnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1.818.674,97 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 609.134,27 zł.

Planowane zakończenie projektu to grudzień 2019 r.