Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

"Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie"

Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na montaż instalacji fotowoltaicznych na 149 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie o łącznej mocy 0,46516 MWe.

Przedsięwzięcie obejmuje montaż:

  • 32 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,32 kWp;
  • 28 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,90 kWp;
  • 89 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,48 kWp.

Celem Projektu jest:

  • ochrona powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji,
  • oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • redukcja CO2,
  • racjonalizacja zużycia energii,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego,
  • ograniczenie kosztów utrzymania obiektów,
  • poprawa świadomości społeczności lokalnej korzystającej z obiektów w zakresie działań niskoemisyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 2.576.521,44 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 1.984.552,80 zł.

Planowane zakończenie projektu to sierpień 2020 r.