Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie.”

Gmina Miasteczko Śląskie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, w roku 2017 zrealizowała projekt pn.:

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie.”

 

Całkowita wartość projektu 66.563,17 PLN

 

W tym kwota dofinansowania 12.344,00 PLN  

 

Osiągnięty efekt ekologiczny – ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usuniecie i unieszkodliwienie 16,18 ton odpadu.