Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Budowa kanalizacji sanitarnej w części ulicy Tetmajera w Miasteczku Śląskim

Dnia 27 kwietnia 2020 r. Gmina Miasteczko Śląskie podpisała umowę z firmą ANMAR USŁUGI BUDOWLANE Anna Sobuś-Cecot z Sosnowca,

wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego,  na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części ulicy Tetmajera w Miasteczku Śląskim”.

W ramach umowy Wykonawca wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości i działek budowlanych objętych projektem oraz kanał tłoczny wraz z przepompownią ścieków w części ulicy Tetmajera w Miasteczku Śląskim.

Koszt wykonania inwestycji to 454.181,00 zł brutto.
Termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020 r.