Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

„Zdalna Szkoła”

Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała środki na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Cel projektu.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Kwota dofinansowania.

Gmina otrzymał dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych. Zakupiono 17 laptopów, które zgodnie z założeniami projektu zostały przekazane do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasteczko Śląskie.  Sprzęt w całości przeznaczony będzie na potrzeby uczniów i nauczycieli a decyzje o jego rozdysponowaniu będą podejmować dyrektorzy szkół.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.