Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Termomodernizacja budynku OSP Żyglinek w Miasteczku Śląskim

Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej, którym jest budynek OSP Żyglinek przy ul. Okólnej 1 w Miasteczku Śląskim.

 

Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej, którym jest budynek OSP Żyglinek przy ul. Okólnej 1 w Miasteczku Śląskim.

 

Przedsięwzięcie obejmuje:

prace rozbiórkowe, docieplenie elewacji, docieplenie stropów, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, izolację i docieplenie fundamentów, montaż energooszczędnego oświetlenia LED, modernizację c.o., modernizację systemu c.w.u., montaż paneli fotowoltaicznych (on-grid), montaż instalacji wentylacji oraz odtworzenie elementów zdemontowanych/uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych.

 

Celem Projektu jest:

- ochrona powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji,

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- redukcja CO2,

- racjonalizacja zużycia energii,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- poprawa świadomości społeczności lokalnej korzystającej z obiektów w zakresie działań niskoemisyjnych.

Efekty projektu:

- oszczędność kosztów bieżących w OSP Żyglinek

- ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniosła 785.379,60 zł, a wartość dofinansowania wyniosła 580.461,00 zł.

Planowane zakończenie projektu to grudzień 2021r.