Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Termomodernizacja budynku OSP Żyglinek w Miasteczku Śląskim

Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej, którym jest budynek OSP Żyglinek przy ul. Okólnej 1 w Miasteczku Śląskim.

 

Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej, którym jest budynek OSP Żyglinek przy ul. Okólnej 1 w Miasteczku Śląskim.

Przedsięwzięcie obejmuje:

prace rozbiórkowe, docieplenie elewacji, docieplenie stropów, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, izolację i docieplenie fundamentów, montaż energooszczędnego oświetlenia LED, modernizację c.o., modernizację systemu c.w.u., montaż paneli fotowoltaicznych (on-grid), montaż instalacji wentylacji oraz odtworzenie elementów zdemontowanych/uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych.

Celem Projektu jest:

- ochrona powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji,

- oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- redukcja CO2,

- racjonalizacja zużycia energii,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- ograniczenie kosztów utrzymania obiektów,

- poprawa świadomości społeczności lokalnej korzystającej z obiektów w zakresie działań niskoemisyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 785.379,60 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 583.305,37 zł.

Planowane zakończenie projektu to grudzień 2021 r.