Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Stworzenie nowatorskiej atrakcji turystycznej z elementami historii i kultury gminy Miasteczko Śląskie poprzez budowę lokalnej ścieżki historycznej

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności gminy Miasteczko Śląskie poprzez budowę ścieżki turystycznej o długości ponad 20  km.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt "Stworzenie nowatorskiej atrakcji turystycznej z elementami historii i kultury gminy Miasteczko Śląskie poprzez budowę lokalnej ścieżki historycznej" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności gminy Miasteczko Śląskie poprzez budowę ścieżki turystycznej o długości ponad 20  km. Projekt przyczyni się do wzrostu uczestnictwa w życiu społecznym dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do aktywności turystycznej i rekreacyjnej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych dla każdej grupy mieszkańców (wycieczki rowerowe, spacery).

Wskaźniki operacji:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1