Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim

– Sołectwo Brynica

W ramach zadania wykonano i wyposażono teren w:
    a) miejsce do grillowania znajdujące się w północnej części działki wyposażone w urządzenie przenośne do grillowania - 1 szt.;
    b) miejsce do biesiadowania z elementami wypoczynkowymi (2 ławki i stół) w ilości 12 zestawów wraz z towarzyszącym zadaszeniem membranowym;
    c) plac zabaw dla dzieci – usytuowany na nawierzchni bezpiecznej w centralnej części działki, wyposażony w urządzenia:
        • huśtawka podwójna wahadłowa - 1 szt.,
        • karuzela tarczowa - 1 szt.,
        • zestaw zabawowy dla dzieci starszych - 1 szt.,
        • kiwak skuter - 1 szt.,
        • regulamin placu zabaw - 1 szt.;
    d) piłkarzyki betonowe - 1 szt.;
    e) flowpark – urządzenia doskonalenia sprawności dla młodzieży;
    f) boisko wielofunkcyjne wyposażone w:
        • bramki do piłki ręcznej/nożnej - 2 szt.,
        • słupki wraz z siatką do siatkówki,
        • kosze do koszykówki - 2 szt.,
        • piłkochwyty;
    g) stojaki dla rowerów - 3 szt.;
    h) kosze na śmieci - 8 szt.;
    i) ławki 8 szt.; 
    j) klomb – rośliny ozdobne na podłożu żwirowym;
    k) opaski żwirowe;
    l) oświetlenie terenu;
    m) dokonano nasadzeń w ilości 50 szt.;
    n) ogrodzenie placu zabaw;
    o) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego;
    p) wymianę istniejącego ogrodzenia terenu;
    q) wydzielenie ścieżek i chodników (częściowo w nawierzchni wzmocnionej umożliwiającej wjazd samochodu).