Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie unieważnia wykaz nr G.6840.6.7.2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie unieważnia wykaz nr G.6840.6.7.2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 3 lipca 2020 roku dotyczącej działki zabudowanej o numerze 3243/37 położonej przy ul. Srebrnej.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 poz. 65
z późn.zm.) informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, nowego wykazu nr G.6840.6.20.2020 nieruchomości zabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Srebrnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 3243/37.

Ogłoszenie