Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej 3