Facebook Wieści z Ratusza

Dane kontaktowe pracowników

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
SKRZYDŁO Michał Burmistrz +48 32 393 80 00
+48 32 393 80 01
Pokaż Email
NOCOŃ Martyna Sekretarz +48 32 393 80 33 Pokaż Email
SKRABANIA - RÓŻYCKA Ewelina Skarbnik +48 32 393 80 12 Pokaż Email
RESPONDEK Tomasz Przewodniczący Rady Miejskiej +48 32 393 80 31 Pokaż Email

 

REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
GOMOLUCH Iwona Główny Specjalista ds. Budżetu +48 32 393 80 13 Pokaż Email
KACZOROWSKA Anna Główny Specjalista ds. Księgowości +48 32 393 80 13 Pokaż Email
LIPIŃSKA Maria Inspektor +48 32 393 80 14 Pokaż Email
DRAGON Krystyna Inspektor +48 32 393 80 16 Pokaż Email
GWÓŹDŹ Halina Inspektor +48 32 393 80 16 Pokaż Email
SZYGUŁA Ewa Pomoc administracyjna +48 32 393 80 13 Pokaż Email

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
KUBECKA Lidia Kierownik USC +48 32 393 80 15 Pokaż Email
CUDA Anna Inspektor +48 32 393 80 25 Pokaż Email

 

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
MIOZGA Elżbieta Pomoc administracyjna +48 32 393 80 31 Pokaż Email

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
WALOCHNIK Gabriela Inspektor +48 32 393 80 37 Pokaż Email
SZULC Joanna Młodszy referent +48 32 393 80 37 Pokaż Email
JANECKA Anna Sekretarka +48 32 393 80 00 Pokaż Email

 

REFERAT BUDYNKÓW

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
KACZMARSKA Celina Kierownik +48 32 393 80 23 Pokaż Email
STOLARCZYK Elżbieta Inspektor +48 32 393 80 22 Pokaż Email

 

REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
SZWEDA Małgorzata Kierownik +48 32 393 80 28 Pokaż Email
DUDA Justyna Podinspektor +48 32 393 80 29 Pokaż Email
KOWOLIK Paweł Inspektor +48 32 393 80 29 Pokaż Email
TOMCZYK Marzena Inspektor +48 32 393 80 20 Pokaż Email
WOSZ Aldona Inspektor +48 32 393 8 0 20 Pokaż Email

 

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
TOPUSZCZAK Dorota Kierownik +48 32 393 80 27 Pokaż Email
ANTONIK Iwona Inspektor +48 32 393 80 38 Pokaż Email
KUBANEK Zuzanna Inspektor +48 32 393 80 38 Pokaż Email

 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
PESTA Hanna Kierownik +48 32 393 80 39 Pokaż Email
WOSZ Katarzyna Zastępca Kierownika +48 32 393 80 21 Pokaż Email
FELKA Halina Inspektor +48 32 393 80 21 Pokaż Email

 

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
TOMASZOWSKI Bogdan Kierownik +48 32 393 80 36 Pokaż Email

 

SAMODZIELNE WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OŚWIATY

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
HARTLIK Ewelina Pomoc administracyjna +48 32 393 80 24

Pokaż Email

 

STANOWISKO DS. KADR I PŁAC

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
LATUSEK Iwona Pomoc administracyjna +48 32 393 80 26 Pokaż Email

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
OGRODNIK Andrzej Główny Specjalista ds. Informatyki +48 32 393 80 34 Pokaż Email

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
NACZYŃSKI Radosław Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych   Pokaż Email

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
HANZEL Edyta Inspektor +48 32 288 84 11 Pokaż Email