Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Dane kontaktowe pracowników

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
RESPONDEK Tomasz Burmistrz 32 393 80 00 w. 111 Pokaż Email
KOWALKOWSKI Łukasz Zastępca Burmistrza 32 416 99 09 w. 109 Pokaż Email
NOCOŃ Martyna Sekretarz 32 393 80 33 w. 133 Pokaż Email
SKRABANIA - RÓŻYCKA Ewelina Skarbnik 32 393 80 12 w. 110 Pokaż Email
BOINO Roman Przewodniczący Rady Miejskiej 32 393 80 31 w. 131 Pokaż Email

 

REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
GOMOLUCH Iwona Główny Specjalista ds. Budżetu 32 393 80 13 w.113 Pokaż Email
LIPIŃSKA Maria Starszy Inspektor 32 393 80 14 w.114 Pokaż Email
DRAGON Krystyna Starszy Inspektor 32 393 80 16 w.116 Pokaż Email
GWÓŹDŹ Halina Starszy Inspektor 32 393 80 16 w.116 Pokaż Email
KOTALA Justyna Inspektor 32 393 80 16 w.116  Pokaż Email
ŁABĘDŹ Magdalena Główny Specjalista ds. Księgowości 32 393 80 13 w.113 Pokaż Email
SZYGUŁA Ewa Podinspektor 32 393 80 13 w.113 Pokaż Email

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
CUDA Anna Zastępca kierownika 32 393 80 25 w.125 Pokaż Email
FELKA Halina Kierownik USC 32 393 80 15 w.115 Pokaż Email

 

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
MIOZGA Elżbieta Inspektor 32 39 38 031 w. 131 Pokaż Email

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
WALOCHNIK Gabriela Starszy Inspektor 32 393 80 37 w.137 Pokaż Email
GACEK Joanna Inspektor 32 393 80 37 w.137 Pokaż Email
GOŁĘBIOWSKA Anna Inspektor ds. Kadr i Płac 32 393 80 26 w.126 Pokaż Email
WATOŁA Katarzyna Sekretarka 32 39 38 000 w. 101 Pokaż Email
Hala Sportowa   32 392 23 70 Pokaż Email

 

REFERAT BUDYNKÓW

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
KACZMARSKA Celina Kierownik 32 39 38 023 w. 123 Pokaż Email
STOLARCZYK Elżbieta Starszy Inspektor 32 39 38 022 w. 122 Pokaż Email
KAMPCZYK-SZYMANEK Agata Inspektor 32 39 38 022 w. 122 Pokaż Email

 

REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
SZWEDA Małgorzata Kierownik 32 393 80 28 w.128 Pokaż Email
TOMCZYK Marzena Zastępca Kierownika 32 393 8 0 20 w.120 Pokaż Email
WOSZ Aldona Starszy Inspektor 32 393 80 29 w.120 Pokaż Email
GULBA Gabriela Podinspektor 32 393 80 20 w.129 Pokaż Email
SOPOT Marcin Podinspektor 32 393 80 20 w.129 Pokaż Email

 

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
TOPUSZCZAK Dorota Kierownik 32 393 80 27 w.127 Pokaż Email
ANTONIK Iwona Zastępca Kierownika 32 393 80 38 w.138 Pokaż Email

 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
PESTA Hanna Kierownik 32 393 80 39 w.139 Pokaż Email
WOSZ Katarzyna Zastępca Kierownika 32 393 80 39 w.139 Pokaż Email
GAWRON Kinga Inspektor 32 393 80 21 w.121 Pokaż Email
JANECKA Anna Inspektor 32 393 80 21 w.121 Pokaż Email

 

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
TOMASZOWSKI Bogdan Kierownik 32 393 80 36 w.136 Pokaż Email

 

INSPEKTOR DS. OŚWIATY

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
HARTLIK Ewelina Inspektor 32 393 80 24 w.124

Pokaż Email

 

STANOWISKO DS. KADR I PŁAC

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
GOŁĘBIOWSKA Anna Inspektor ds. Kadr i Płac 32 393 80 26 w.126 Pokaż Email

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
OGRODNIK Andrzej Główny Specjalista ds. Informatyki 32 393 80 34 w.134 Pokaż Email

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
POŚPIECH Michał Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych 32 39 38 030 w. 130
kontakt telefoniczny w godzinach dyżuru: wtorek
14.00 - 15.30  środa 14.00 - 15.30-
Pokaż Email

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
HANZEL Edyta Inspektor 32 288 84 11 Pokaż Email