Facebook Wieści z Ratusza

Dane kontaktowe pracowników

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
SKRZYDŁO Michał Burmistrz 32 39 38 000 w. 111
32 39 38 001
Pokaż Email
NOCOŃ Martyna Sekretarz 32 39 38 033 w. 133 Pokaż Email
SKRABANIA - RÓŻYCKA Ewelina Skarbnik 32 39 38 012 w. 110 Pokaż Email
RESPONDEK Tomasz Przewodniczący Rady Miejskiej 32 39 38 037 w. 137 Pokaż Email

 

REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
GOMOLUCH Iwona Główny Specjalista ds. Budżetu 32 393 80 13 w.113 Pokaż Email
KACZOROWSKA Anna Główny Specjalista ds. Księgowości 32 393 80 13 w.113 Pokaż Email
LIPIŃSKA Maria Inspektor 32 393 80 14 w.114 Pokaż Email
DRAGON Krystyna Inspektor 32 393 80 16 w.116 Pokaż Email
GWÓŹDŹ Halina Inspektor 32 393 80 16 w.116 Pokaż Email
SZYGUŁA Ewa Pomoc administracyjna 32 393 80 13 w.113 Pokaż Email

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
KUBECKA Lidia Kierownik USC 32 393 80 15 w.115 Pokaż Email

CUDA Anna

FELKA Halina

Zastępca Kierownika

Inspektor

32 393 80 25 w.125

32 39 38 015 w.115

Pokaż Email

halina.felka@miasteczko-slaskie.pl

 

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
MIOZGA Elżbieta Podinspektor 32 39 38 037 w. 137 Pokaż Email

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
WALOCHNIK Gabriela Inspektor 32 393 80 37 w.137 Pokaż Email
GACEK Joanna Podinspektor 32 393 80 37 w.137 jgacek@miasteczko-slaskie.pl

KAŁUŻA Agnieszka

Podinspektor

32 393 80 37 w.137

akaluza@miasteczko-slaskie.pl

SKIBA Mariusz Pomoc administracyjna 32 393 80 00 w.102 sekretariat@miasteczko-slaskie.pl 

 

REFERAT BUDYNKÓW

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
KACZMARSKA Celina Kierownik 32 39 38 023 w. 123 Pokaż Email

STOLARCZYK Elżbieta

KAMPCZYK-SZYMANEK Agata

Inspektor

Podinspektor

32 39 38 022 w. 122

32 39 38 022 w. 122

Pokaż Email

Pokaż Email

 

REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
SZWEDA Małgorzata Kierownik 32 393 80 28 w.128 Pokaż Email
TOMCZYK Marzena Zastępca Kierownika 32 393 8 0 20 w.120 Pokaż Email
KOWOLIK Paweł Inspektor 32 393 80 29 w.129 Pokaż Email
DUDA Justyna Inspektor 32 393 80 29 w.129 Pokaż Email
WOSZ Aldona Inspektor 32 393 8 0 20 w.120 Pokaż Email

 

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
TOPUSZCZAK Dorota Kierownik 32 393 80 27 w.127 Pokaż Email
ANTONIK Iwona Starszy Inspektor 32 393 80 38 w.138 Pokaż Email

 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
PESTA Hanna Kierownik 32 393 80 39 w.139 Pokaż Email
WOSZ Katarzyna Zastępca Kierownika 32 393 80 21 w.121 Pokaż Email
GAWRON Kinga Inspektor 32 393 80 21 w.121 inwestycje@miasteczko-slaskie.pl
JANECKA Anna Pomoc administracyjna 32 393 80 21 w.121 inwestycje@miasteczko-slaskie.pl

 

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
TOMASZOWSKI Bogdan Kierownik 32 393 80 36 w.136 Pokaż Email

 

INSPEKTOR DS. OŚWIATY

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
HARTLIK Ewelina Inspektor 32 393 80 24 w.124

Pokaż Email

 

STANOWISKO DS. KADR I PŁAC

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
LATUSEK Iwona Pomoc administracyjna 32 393 80 26 w.126 Pokaż Email

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
OGRODNIK Andrzej Główny Specjalista ds. Informatyki 32 393 80 34 w.134 Pokaż Email

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
POŚPIECH Michał Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych kontakt telefoniczny w godzinach dyżuru: wtorek
14.00 - 15.30  środa 14.00 - 15.30-
Pokaż Email

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ

Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu e-mail
HANZEL Edyta Inspektor 32 288 84 11 Pokaż Email