Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Ogłoszenie rekrutacji na listę rezerwową Projektu

16 listopada 2020, dodane przez: M.K Ogłoszenie rekrutacji na listę rezerwową Projektu
grafika do wpisu: Ogłoszenie rekrutacji na listę rezerwową Projektu

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA LISTĘ REZERWOWĄ DO PROJEKTU

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”

 

Gmina Miasteczko Śląskie ogłasza rekrutację Beneficjentów Ostatecznych na listę rezerwową do Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Numer Projektu - POIG.08.03.OO-24-338/13

 

Niezbędne informacje i dokumenty:

 

Ogłoszenie o naborze na listę rezerwową projektu

Zarządzenie Nr 588_20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 09_09_20

Zarządzenie Nr 625_20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie przedłużenia rekrutacji

Regulamin rekrutacji_2020