Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

4 stycznia 2023, dodane przez: M.K Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
grafika do wpisu: Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od 1 stycznia 2023 roku pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl dostępna jest Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) – oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

C-KOB umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Dotychczas książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Od 1 stycznia 2023 r. istnieje możliwość prowadzenia książki w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. W dalszej perspektywie system stanie się wyłącznym narzędziem do prowadzenia książki obiektu budowlanego i niemożliwym stanie się prowadzenie jej w formie papierowej.

Więcej informacji w poniższym piśmie.

Informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 grudnia 2022 roku (kliknij)