Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Aktualnosci

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Świątecznej w Miasteczku Śląskim
21
gru

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Świątecznej w Miasteczku Śląskim

Już 4 stycznia 2024!

dodane przez: M.K więcej »
Komunikat w sprawie funkcjonowania komunikacji autobusowej
21
gru

Komunikat w sprawie funkcjonowania komunikacji autobusowej

w Gminie Miasteczko Śląskie

dodane przez: M.K więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
19
gru

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania ul. Woźnickiej i ul. Śląskiej w Miasteczku Śląskim obręb Żyglinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

dodane przez: M.K więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
19
gru

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Miasteczko Śląskie położonego na wschód od ulicy Makowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

dodane przez: M.K więcej »
Nowy zestaw pralnicy oraz suszarki do ubrań specjalnych
19
gru

Nowy zestaw pralnicy oraz suszarki do ubrań specjalnych

dla strażaków z OSP Żyglinek.

dodane przez: M.K więcej »
Aktualne informacje o hokeju na trawie
18
gru

Aktualne informacje o hokeju na trawie

i działalności LUKS Jedynka Miasteczko Śląskie.

dodane przez: M.K więcej »
Komunikat KRUS dot. wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
18
gru

Komunikat KRUS dot. wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

w I kwartale 2024 r.

dodane przez: M.K więcej »
Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
15
gru

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Sesja odbędzie się  22 grudnia 2023 r.  o godz. 12:00.

dodane przez: M.K więcej »
100 rocznica urodzin Mieszkanki naszej Gminy!
14
gru

100 rocznica urodzin Mieszkanki naszej Gminy!

Składamy najserdeczniejsze życzenia Pani Elżbiecie Szulc!

dodane przez: M.K więcej »
Obwieszczenie o terminach polowań
12
gru

Obwieszczenie o terminach polowań

W rejonie Leśnictwa: Mieczysko, Kolonia, Imielów.

dodane przez: M.K więcej »
Rocznica śmierci Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego
11
gru

Rocznica śmierci Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego

Burmistrz Miasta Michał Skrzydło złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Księdza.

dodane przez: M.K więcej »
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
08
gru

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

dodane przez: M.K więcej »