Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Dane przestrzenne - Mpzp

221103-XLIV-440-22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-wschodniej części sołectwa Brynica - część A.

Zobacz legendę

  pobierz plan

210517_XXVII-301-21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim.

  pobierz plan

210419-XXVI-290-21

Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru położonego na północ od Huty Cynku "Miasteczko Śląskie".
  pobierz plan

190918-X-95-19

Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru położonego na północ od Huty Cynku "Miasteczko Śląskie".

  pobierz plan

201222-XXII-243-20

Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla północnej części miejscowości Miasteczko Śląskie

  pobierz plan

171124_XXXII_281_P17_MPZP_RYS

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnego w Miasteczku Śląskim

  pobierz plan

201130_XXI-232-20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim

  pobierz plan