Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nabór Wykonawców do Programu ograniczenia niskiej emisji

5 kwietnia 2022, dodane przez: M.K Nabór Wykonawców do Programu ograniczenia niskiej emisji
grafika do wpisu: Nabór Wykonawców do Programu ograniczenia niskiej emisji

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza nabór Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie (PONE).

Dodatkowych informacji udziela Operator Programu - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. - nr tel. 792 243 719, e-mail: miasteczkoslaskie@ekoscan.pl

Oferty prosimy wysyłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8
42-610 Miasteczko Śląskie

w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 7.30 do 16.30, wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.30).

Oferty można składać przez cały okres trwania Programu.

Załączniki:

Regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie

Załącznik do regulaminu - wzór oferty

Regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji PONE dla Gminy Miasteczko Śląskie w zakresie zakupu i montażu węzła cieplnego

Załącznik do regulaminu - wzór oferty w zakresie zakupu i montażu węzła cieplnego