Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Jakość powietrza

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania

  pobierz dokument

25 kwietnia 2023 - Poziom I

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

  pobierz dokument

25 kwietnia 2022 - Poziom I

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego

  pobierz dokument

22 marca 2022 - Poziom I

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego