Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Jakość powietrza

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania

  pobierz dokument

9 grudnia 2023 - Poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  pobierz dokument

7 grudnia 2023 - Poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  pobierz dokument

20 listopada 2022 - Poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego

  pobierz dokument

5 sierpnia 2022 - Poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego

  pobierz dokument

13 marca 2022 - Poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego

  pobierz dokument

3 marca 2022 - Poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego

  pobierz dokument

26 grudnia 2021 - Poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego

  pobierz dokument

14 grudnia 2021 - Poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego

  pobierz dokument

11 grudnia 2021 - Poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego